SOUTĚŽTE S
BOUQUET MELOUNY!

Pošlete nám svou fotografii s bezpeckovým melounem BOUQUET a zapojte se do velké letní soutěže o fotomobil a další hodnotné ceny. Stačí jen zaslat na adresu ovoce@anecoop.eu fotografii, kde hlavní role patří melounu BOUQUET.

A jaká fotografie může vyhrát?
Každá, hodnotíme originalitu a kreativitu. Fantazii se meze nekladou!

Kdy se soutěž koná?
Fotografie zasílejte v období od 15. května do 31. července 2018.

Kam mám zaslat fotografii?
Vaše kreativní soutěžní fotografie posílejte elektronicky na adresu ovoce@anecoop.eu

Těšíme se na vaše odpovědi a přejeme mnoho štěstí!
Všeobecné podmínky soutěže

  1. Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce má povinnost uvést své jméno a příjmení, platnou e-mailovou adresu, telefonní kontakt a poštovní adresu.
  2. Soutěž probíhající na internetových stránkách www.nejmelouny.cz je vyhodnocována porotou složenou ze zástupců společnosti Anecoop Praha s.r.o., vyhodnocování neprobíhá formou loterie. Soutěž se koná v období od 15. května do 31. července 2018.
  3. Soutěžní odpovědi s fotografií posílejte na soutěžní e-mail ovoce@anecoop.eu.
  4. Soutěžní fotografie mohou být v průběhu soutěže zveřejňovány také na internetových stránkách www.nejmelouny.cz.
  5. Soutěžícím se rozumí fyzická osoba a jedné soutěže se může zúčastnit pouze jednou. V jiném případě si zřizovatel soutěže vyhrazuje právo soutěžícího z dané soutěže vyloučit.
  6. Veškeré soutěžní odpovědi a fotografie nesmí být v rozporu s platným zákonem o autorských právech. Poruší-li soutěžící tento zákon, bude za případné důsledky odpovědný.
  7. Výhry ze soutěží budou odeslány na poštovní adresu do 14 dnů od skončení soutěže. V případě, že soutěžící výhru z jakéhokoliv důvodu odmítne, bude výhra automaticky přesunuta na dalšího výherce v pořadí. Výsledky dané soutěže se účastníci dozví do pěti praocvních dnů od ukončení soutěže, a to na internetových stránkách www.nejmelouny.cz a formou přímého oslovení výherců zástupci společnosti Anecoop Praha s.r.o.
  8. Zřizovatel soutěže si vyhrazuje právo zachovávat kontaktní informace o soutěžících.
  9. Zřizovatel soutěže se zavazuje, že kontaktní informace nebude šířit do rukou třetích osob.